Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administratorem moich danych osobowych jest:

J.W. APARTAMENTS

Celem przetwarzania danych przez nas jest:

Dane będą przechowywane przez okres pół roku od uczestnictwa w szkoleniach bądź na czas do zakończenia danego projektu szkoleniowego (dla osób zapisanych na newsletter tego projektu).

Zostałam/em także poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji niezbędnej do sfinalizowania zamówionych przeze mnie usług zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.NR 144, POZ. 1204).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.